☰ Menu
Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-14              Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo (skany oraz zdjęcia bez opisów alternatywnych).

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.10.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa – Dariusz Piekarz,
adres e-mail – admin@ekonom.koszalin.pl
numer telefonu – 48 94 342 22 18

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie usytuowany jest przy ul. Władysława Andersa 30 w Koszalinie.
Budynek składa się z 2 części:
1. Budynek główny szkoły, sala gimnastyczna.
2. Hala sportowa.

Wszystkie części połączone są ze sobą korytarzem

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku głównego szkoły i sali gimnastycznej prowadzą 3 wejścia:

 • od ul. Władysława Andersa – wejście 1 – schody,
 • od ul. Władysława Andersa – wejście 2 – schody,
 • od boiska  szkolnego – schody.

Do Hali sportowej prowadzą 2 wejścia:

 • Władysława Andersa,
 • od boiska 
 1. Zespół Szkół jest ogólnodostępny w godzinach pracy.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku głównym szkoły istnieje 5 kondygnacji:

 • piwnica z szatnią dla uczniów, bufet szkolny, pomieszczenia gospodarcze do których to pomieszczeń prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych;
 • parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro – prowadzą schody ze spocznikiem. Budynek główny szkoły nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Hala sportowa składa się z części parterowej połączonej korytarzem z budynkiem szkolnym.

Wszystkie części nie posiadają wind.

Wszystkie części są ze sobą połączone korytarzem.

 1. Przed budynkiem brak dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
 3. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piekarz Dariusz
(2021-03-31 22:27:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Piekarz Dariusz
(2021-03-31 22:40:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 77196